Dự án thực hiện bởi Sworld Việt Nam

Trại hè Tiếng Anh Quốc Tế là gì?

Trại hè Quốc tế 2017

Tháng Tám 8, 2019

Dự án đã thực hiện 1

Phát triển Kỹ năng và Giao lưu văn hoá quốc tế tại THCS Ban Mai

Tháng Tám 8, 2019

Dự án đã thực hiện 2

Phát triển kĩ năng và định hướng nghề tại THPT Ban Mai

Tháng Tám 8, 2019

Dự án đã thực hiện 3

Phát triển kĩ năng & tiếng Anh tại trường ĐH Công Nghệ

Tháng Tám 8, 2019

Dự án đã thực hiện 4

Làng Tranh Đông Hồ

Tháng Tám 8, 2019

Dự án đã thực hiện 5

Nón Làng Chuông

Tháng Tám 8, 2019