VỀ BLOG

Thành quả của học viên từ các chương trình, khoá học của Sworld Việt Nam chính là những động lực lớn lao thúc đẩy chúng tôi tạo ra thêm nhiều sản phẩm tốt hơn nữa để đồng hành cùng với học sinh trên con đường phát triển trở thành một công dân tốt, có ích và là một công dân toàn cầu trong thế kỷ 21

Recent Posts / View All Posts

Khai giảng khoá học tiếng Anh T6-2022

Lịch khai giảng khoá học tiếng Anh tháng 6 – 2022

| Tin tức về Sworld | No Comments
Bước vào mùa hè 2022 , Tổ chức giáo dục SWorld Việt Nam mang đến những khoá học tiếng Anh dành cho các bạn nhỏ...
Làm thế nào để xây dựng lòng tự tôn cho con trẻ

Làm thế nào để xây dựng lòng tự tôn cho con trẻ?

| Làm cha mẹ | No Comments

Cha mẹ luôn có những hành động củng cố lòng tự tôn của trẻ mỗi ngày một cách rất bản năng, bằng cách khen khi…

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên: Bố mẹ có thể làm gì? 1

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên: Bố mẹ có thể làm gì?

| Làm cha mẹ | No Comments

Bệnh trầm cảm ở trẻ vị thành niên là gì? Trầm cảm ở tuổi vị thành niên là một chứng rối loạn ảnh hưởng đến…

5 bài diễn thuyết nổi tiếng giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh_avt

5 bài diễn thuyết nổi tiếng giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh

| Kiến thức - Kỹ năng | No Comments

Mọi người đều bị hấp dẫn bởi những bài diễn thuyết tạo cảm hứng. Những nhà diễn giả tài năng đều biết cách khiến mọi…