Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội của SWorld

Với vai trò là một doanh nghiệp xã hội, SWorld hướng tới một nền giáo dục bình đẳng hơn cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên để đem lại tác động tích cực cho xã hội. Hiện nay, SWorld đang triển khai chương trình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn học sinh, sinh viên mong muốn bước ra thế giới, cũng như tổ chức những buổi workshop truyền động lực cho giới trẻ và các cuộc thi nâng cao kỹ năng.

Trong những năm sắp tới, SWorld mong muốn có thể đem mô hình giáo dục phi chính quy tới các bạn học sinh ở vùng những nơi còn khó khăn, các bạn học sinh dân tộc thiểu số để các em có cơ hội tiếp cận với một cách học mới mẻ, hào hứng hơn ngoài cách học truyền thống trên trường lớp.

SWorld tin rằng, tất các em học sinh Việt Nam đều có thể trở thành những hạt giống thay đổi nếu các em được truyền cảm hứng và xác định được con đường mình muốn đi.