Tỷ lệ học viên hài lòng
95
Quốc gia Âu-Mỹ đã áp dụng
24
Mô hình giảng dạy

MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHI CHÍNH QUY THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM PHÁT TRIỂN THANH THIẾU NIÊN CHÂU ÂU

Tìm hiểu thêm
Phương pháp học hoàn toàn mới

Học tập qua trải nghiệm

Học tập qua trải nghiệm là mô hình giáo dục phát triển, được hiểu theo các chuyên gia: “Học tập qua trải nghiệm là tiến trình mà việc nâng cao kiến thức thông qua trải nghiêm thực tế, và kiến thức nhận được là kết quả của việc thực hiện và chuyển đổi tự việc trải nghiệm”. 

Hiện nay mô hình giáo dục phi chính quy thông qua hoạt động trải nghiệm rất phát triển tại các nước phát triển Âu Mỹ. Và rất may mắn, Sworld hiện tại thiết kế các khoá học và chương trình dựa theo khung chuẩn phát triển thanh thiếu niên châu Âu thông qua hoạt động trải nghiệm.

Mục đích các chương trình và khoá học áp dụng mô hình này có sự điều phối của Tình nguyện viên Quốc Tế đến từ nhiều nước trên thế giới giúp các bạn tham gia nâng cao kĩ năng tiếng Anh 1 cách tự nhiên nhất và cải thiện các kĩ năng xã hội dành cho đối tượng từ 9 đến 25 tuổi.

Mô hình phát triển thanh thiếu niên Châu Âu 1
Áp dụng theo Format chương trình phát triển thanh thiếu niên châu Âu tiên tiến

Khóa học phát triển tiếng Anh và kĩ năng của Sworld tổ chức áp dụng theo hệ thống khng chuẩn chương trình phát triển thanh thiếu niên châu Âu, là chương trình giáo dục phi chính quy dành cho thanh thiếu niên tập trung vào phát triển khả năng ngôn ngữ và kĩ năng lành đạo.

Hơn nữa, chương trình còn thúc đẩy gia tăng kĩ năng xã hội tập trung vào những nhu cầu cần thiết: Đa văn hoá, thay đổi môi trường sống, tự lập, kĩ năng giao tiếp xã hội và sáng tạo. Chuẩn bị hành trang cho các bạn thanh thiếu niên trên con đường trở thành một công dân toàn cầu trong thời đại 4.0