Sworld_blog Văn hoá xã hội

Văn hoá – Xã hội

Màu sắc trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc
Văn hoá - Xã hội

Màu Sắc Trong Nền Văn Hóa Truyền Thống Của Dân Tộc

Ở mỗi dân tộc, mỗi đất nước khác nhau thì màu sắc lại mang những ý nghĩa khác nhau. Màu sắc tượng trưng cho những…
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Á 1
Văn hoá - Xã hội

Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Á

Giống như tại Việt Nam, trong nền văn hóa truyền thống các nước trên thế giới cũng có những quy tắc riêng đặc biệt cần…
Help! I have been Culture Shocked 2
Văn hoá - Xã hội

Help! I have been Culture Shocked

Coming from America, I have noticed many cultural differences while being in Vietnam. There were a couple of big ones that have stood out to…
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Âu
Văn hoá - Xã hội
Những điểm đặc biệt tại nền văn hóa truyền thống các nước Châu Âu
My Weekend Getaway in Ninh Binh - Home of King Kong 3
Văn hoá - Xã hội
My Weekend Getaway in Ninh Binh – Home of King Kong