Kiến thức – Kỹ năng

Kiến thức - Kỹ năng

8 từ tiếng Anh mới hàng đầu cần biết trong năm 2022

8 từ tiếng Anh mới hàng đầu cần biết trong năm 2022 Từ mới đều xuất hiện mỗi năm! Chúng thường đến từ văn hóa đại chúng, các…
Kiến thức - Kỹ năng

50 danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

Đây là danh sách 50 danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh viết và chúng được sử dụng rất thường xuyên. Học cách sử…
Kiến thức - Kỹ năng

Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Học tiếng Anh như một người mới bắt đầu có nghĩa là bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Về cơ bản, bạn phải trở…
Kiến thức - Kỹ năng

5 bài diễn thuyết nổi tiếng giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh

Mọi người đều bị hấp dẫn bởi những bài diễn thuyết tạo cảm hứng. Những nhà diễn giả tài năng đều biết cách khiến mọi…
Kiến thức - Kỹ năng
8 ứng dụng học tiếng Anh cho người mất gốc
Kiến thức - Kỹ năng
100 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh
Kiến thức - Kỹ năng
4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 
Kiến thức - Kỹ năng
Cách cải thiện tiếng Anh của bạn bằng Netflix
Kiến thức - Kỹ năng
10 mẹo học tiếng Anh tại nhà