Category

Kiến thức – Kỹ năng

Chuyên mục “Kiến thức – Kỹ năng” của Sworld Việt Nam sẽ cung cấp những bài viết liên quan đến những kiến thức học thuật, tiếng Anh, kỹ năng mềm… giúp cho người đọc có thể học hỏi được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng vào học tập và công việc