Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

100 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

100 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng AnhDanh sách 100 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học sinh – sinh viên khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Bạn nên thành thạo những từ này trước khi chuyển sang những từ ít thông dụng hơn, vì đây là từ vựng bạn sẽ gặp thường xuyên nhất. Đây là một số từ đầu tiên mà trẻ em ở những quốc gia nói tiếng Anh học cách đánh vần.

Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn không chỉ nhận ra những từ này và biết cách phát âm chúng mà còn có thể đánh vần chúng một cách chính xác. Sai lầm khi đánh vần những từ ngắn và phổ biến này đáng kể hơn những lỗi đánh vần những từ phức tạp hơn mà bạn có thể học sau này.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Từ vựng” font_container=”tag:h2|font_size:25%20px|text_align:left” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]a

about

all

also

and

as

at

be

because

but

by

can

come

could

day

do

even

find

first

for

from

get

give

go

have

he

her

here

him

his

how

I

if

in

into

it

its

just

know

like

look

make

man

many

me

more

my

new

no

not

now

of

on

one

only

or

other

our

out

people

say

see

she

so

some

take

tell

than

that

the

their

them

then

there

these

they

thing

think

this

those

time

to

two

up

use

very

want

way

we

well

what

when

which

who

will

with

would

year

you

your[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Cách phát âm” font_container=”tag:h2|font_size:25%20px|text_align:left” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]/ə/ or //

/əˈbaʊt/

/ɔːl/ or /ɑːl/

/ˈɔːl.səʊ/ or /ˈɑːl.soʊ/

/ænd/ or /ənd/ or /ən/

/æz/ or /əz/

/æt/ or /ət/

/biː/ or /bi/ or //

/bɪˈkəz/ or /bɪˈkɒz/ or /bɪˈkɑːz/

/bʌt/ or /bət/

/baɪ/

/kæn/ or /kən/

/kʌm/

/kʊd/ or /kəd/

/deɪ/

// or /du/ or /duː/

/ɪˈvent/

/faɪnd/

/ˈfɜːst/

/fɔːr/ or /r/

/frɒm/ or /frəm/ or /frɑːm/

/ɡet/

/ɡɪv/

/ɡəʊ/ or /ɡoʊ/

/hæv/ or /həv/ or /əv/

/hiː/ or /hi/ or /i/

/hɜːr/ or /r/ or /ər/

/hɪər/ or /hɪr/

/hɪm/ or /ɪm/

/hɪz/ or /ɪz/

/haʊ/

/aɪ/

/ɪf/

/ɪn/

/ˈɪn.tuː/

/ɪt/

/ɪts/

/dʒʌst/

/nəʊ/ or /noʊ/

/laɪk/

/lʊk/

/meɪk/

/mæn/

/ˈmen.i/

/miː/ or /mi/

/mɔːr/

/maɪ/

/njuː/ or /nuː/

/nəʊ/ or /noʊ/

/nɒt/ or /nɑːt/

/naʊ/

/əv/ or /ɒv/ or /ɑːv/

/ɒn/ or /ɑːn/

/wʌn/

/ˈəʊn.li/ or /ˈoʊn.li/

/ɔːr/ or /ər/

/ˈʌð.ər/

/aʊər/ or /ɑːr/ or /aʊr/

/aʊt/

/ˈpiː.pəl/

/seɪ/

/siː/

/ʃiː/ or /ʃi/

/səʊ/ or /soʊ/

/sʌm/ or /səm/

/teɪk/

/tel/

/ðæn/ or /ðən/

/ðæt/

/ðiː/ or /ðə/

/ðeər/ or /ðer/

/ðem/ or /ðəm/

/ðen/

/ðeər/

/ðiːz/

/ðeɪ/

/θɪŋ/

/θɪŋk/

/ðɪs/

/ðəʊz/

/taɪm/

/tuː/ or // or /tu/ or //

/tuː/

/ʌp/

/juːz/

/ˈver.i/

/wɒnt/

/weɪ/

/wiː/ or /wi/

/wel/

/wɒt/ or /wɑːt/

/wen/

/wɪtʃ/

/huː/

/wɪl/

/wɪð/

/wʊd/or /wəd/ or /əd/

/jɪər/ or /jɪr/

/juː/ or // or //

/jɔːr/ or /r/[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/3″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Phát âm” font_container=”tag:h2|font_size:25%20px|text_align:left” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text el_class=”Listent”]UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon

UK  Loudspeaker icon            |              US  Loudspeaker icon[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]>> Xem thêm: Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Line_web_sworld

Hãy đặt câu tiếng Anh với những từ vựng trên; cố gắng viết một câu dài và nhiều từ vựng ở trên nhất có thể để xem khả năng vận dụng ngôn từ của chính mình như thế nào nhé!!!

Line_web_sworld[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_highlighted_text color_type=”regular” highlight_color=”#00cae8″ style=”regular_underline” underline_thickness=”3px” delay=”200″]

Bạn muốn học tập và phát triển tiếng Anh của bản thân mình trong năm 2022 này? Hãy liên hệ ngay đến Sworld Việt Nam để nhận những ưu đãi học thử, tài liệu học tiếng Anh miễn phí và nhiều những điều giúp đỡ bạn học tốt tiếng Anh ngay hôm nay!

[/nectar_highlighted_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

One thought on “100 từ vựng thông dụng nhất trong tiếng Anh

  1. Pingback: 50 danh từ thông dụng nhất trong tiếng Anh » Sworld Việt Nam

Trả lời

Chat với chúng tôi