Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Lịch khai giảng khoá học tiếng Anh tháng 6 – 2022

[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” full_height=”yes” scene_position=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”12472″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”center” border_radius=”10px” box_shadow=”small_depth” image_loading=”lazy-load” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Bước vào mùa hè 2022 , Tổ chức giáo dục SWorld Việt Nam mang đến những khoá học tiếng Anh dành cho các bạn nhỏ từ 5-15 tuổi với cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Anh, xây dựng sự sáng tạo và tự tin, phát triển kỹ năng mềm, tìm hiểu bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ cùng giáo viên nước ngoài.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” bottom_padding=”5%” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”center”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Khoá học tiếng Anh hè 2022 của SWorld có gì?” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]
 • Được tham gia các hoạt động, chương trình ngoại khoá của SWorld như: câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng, dã ngoại tiếng Anh, giao lưu văn hoá quốc tế cùng các học sinh toàn cầu
 • Trải nghiệm chương trình học tiếng Anh quốc tế đến từ Cambridge và National Geographic
 • Lộ trình học rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng
 • Hoạt động trong lớp học đa dạng: làm dự án, thuyết trình, làm việc nhóm,… và được thực hành ngay tại lớp
 • Kiến thức học tại khoá học sẽ giúp học viên tham gia và hoàn thành tốt các cuộc thi PET, KET, IELTS,…
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” bottom_padding=”5%” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”center”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Học viên sẽ được gì sau khoá học?” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]
 • Có kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh vào thực tiễn, phục vụ tốt cho những năm học tiếp theo
 • Phát triển kỹ năng mềm: làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý,… được gây dựng vào trong suốt quá trình học
 • Nâng cao kiến thức về những vấn đề xã hội, văn hoá mang tính toàn cầu
 • Có cơ hội trở thành teenleader của SWorld Việt Nam
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” bottom_padding=”5%” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”center”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Khoá học hè 2022 gồm” google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][tabbed_section style=”vertical_scrolling” tab_color=”extra-color-gradient-2″ vs_navigation_width=”regular” vs_navigation_spacing=”15px” vs_tab_spacing=”10%” vs_tab_tag=”p”][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” top_padding=”4%” bottom_padding=”4%” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.95″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” centered_text=”true” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom”][vc_custom_heading text=”Lịch khai giảng khoá học tiếng Anh” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23201573″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”none”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” bottom_padding=”20″ text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1654749958760{margin-top: -8px !important;margin-bottom: -8px !important;}”]

Tháng 6 – 2022

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”20px” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left” el_id=”form”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”10px” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom”][nectar_horizontal_list_item columns=”4″ column_layout_using_4_columns=”even” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_4_text_align=”right” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” col_4_text_element=”p” cta_1_open_new_tab=”true” font_family=”p” hover_effect=”default” hover_color=”accent-color” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”Khoá viết học thuật tiếng Anh – Great Writing” col_2_content=”- 17/02/2022″ cta_1_text=”Đăng ký tư vấn” col_3_content=”- Hàng tuần vào buổi chiều thứ 3, 5 ,7″ cta_1_url=”https://forms.office.com/r/aRYX3PqJhU”][nectar_horizontal_list_item columns=”4″ column_layout_using_4_columns=”even” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_4_text_align=”right” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” col_4_text_element=”p” cta_1_open_new_tab=”true” font_family=”p” hover_effect=”default” hover_color=”accent-color” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”Khoá học tiếng Anh kỹ năng nói và hiểu biết xã hội – Impact” col_2_content=”- 16/06/2022″ cta_1_text=”Đăng ký tư vấn” col_3_content=”- Hàng tuần vào buổi sáng thứ 3, 5 ,7″ cta_1_url=”https://forms.office.com/r/aRYX3PqJhU”][nectar_horizontal_list_item columns=”4″ column_layout_using_4_columns=”even” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_4_text_align=”right” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” col_4_text_element=”p” cta_1_open_new_tab=”true” font_family=”p” hover_effect=”default” hover_color=”accent-color” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”Khoá học tiếng Anh hệ Cambridge – Starter” col_2_content=”- 17/06/2022″ cta_1_text=”Đăng ký tư vấn” col_3_content=”- Hàng tuần vào buổi sáng thứ 2, 4 ,6″ cta_1_url=”https://forms.office.com/r/aRYX3PqJhU”][nectar_horizontal_list_item columns=”4″ column_layout_using_4_columns=”even” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_4_text_align=”right” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” col_4_text_element=”p” cta_1_open_new_tab=”true” font_family=”p” hover_effect=”default” hover_color=”accent-color” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”Khoá học tiếng Anh hệ Cambridge – Mover” col_2_content=”- 17/06/2022″ cta_1_text=”Đăng ký tư vấn” col_3_content=”- Hàng tuần vào buổi chiều thứ 2, 4 ,6″ cta_1_url=”https://forms.office.com/r/aRYX3PqJhU”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#201573″ text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][split_line_heading animation_type=”default”]

ƯU ĐÃI SUMMER SALE

 • Giảm tới 600,000 VNĐ cho học viên đăng ký trước ngày 04/06/2022

ĐẶC BIỆT:

 • Tặng miễn phí 2 buổi dã ngoại tiếng Anh trong tháng 7, 8 và 9 do SWorld Việt Nam tổ chức khi đăng ký học bất kỳ khoá học nào
 • Được tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng do anh Nguyễn Quang Vinh – CEO SWorld Việt Nam điều hành
 • Đối với các bạn học khoá Starters và Movers sẽ được tham gia vào 2 chương trình cộng đồng miễn phí diễn ra hằng tuần là Bedtime Story và Fun English
[/split_line_heading][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=QX37cL0veDo&t=38s” align=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Nếu con có một năm học tập vất vả và phụ huynh muốn giành cho con thời gian giải toả cũng như vui chơi, hãy tham khảo trại hè tiếng Anh 2022 của SWorld.

Thông tin về trại hè tiếng Anh:

 • Trại hè Tôi tự tin: Season Summer (đã đóng)
 • Trại hè Tôi sáng tạo: Marvel Camp (đã đóng)
 • Trại hè Tôi hội nhập: Tech Camp (chỉ còn 10 suất)

————————

Để được tư vấn thêm thông tin về chương trình trại hè hoặc khoá học tiếng Anh và đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí, vui lòng chọn một trong hai cách:

 • Liên hệ ngay vào hotline 093 455 06 10
 • Đăng ký trực tuyến bằng cách click vào nút Đăng ký tư vấn và SWorld  sẽ liên hệ lại tư vấn miễn phí
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” top_padding=”7%” bottom_padding=”3%” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][recent_posts style=”list_featured_first_row” columns=”4″ category=”kien-thuc-ky-nang-sworld-viet-nam,lam_cha_me_sworld_viet_nam,tin-tuc-ve-sworld-viet-nam,van_hoa_xa_hoi_sworld_viet_nam” order=”DESC” orderby=”view_count” image_loading=”lazy-load”][vc_row_inner column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” centered_text=”true” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_btn size=”large” open_new_tab=”true” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” icon_family=”iconsmind” url=”https://sworld.com.vn/tin-tuc” text=”Đọc thêm” icon_iconsmind=”iconsmind-Arrow-Right2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Chat với chúng tôi