Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

20 cuốn sách luyện thi IELTS hay nhất 2022

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Sách là người bạn đồng hành tốt nhất. Chúng có thể làm giàu kiến ​​thức của bạn và mở rộng tầm nhìn của bạn. Trong IELTS, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đạt được band điểm mong muốn. Nhưng hãy lưu ý đến những cuốn sách bạn chọn, vì bạn đang dựa vào chúng để có thể vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ khó khăn trước mắt.

20 cuốn sách luyện thi IELTS hay nhất 2022Sách luyện thi IELTS

Bạn đang tìm kiếm những cuốn sách IELTS hay nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS một cách tốt nhất? Không cần tìm đâu xa. Dưới đây là danh sách và đánh giá của chúng tôi về 20 cuốn sách IELTS hoặc tài liệu học tập tốt nhất cho năm 2022 (cho cả đào tạo học thuật và đào tạo chung ).[/vc_column_text][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”h4″ col_2_text_element=”h4″ col_3_text_element=”h4″ font_family=”h4″ hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”STT” col_2_content=”Sách luyện thi IELST” col_3_content=”Tác giả”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”1″ col_2_content=”IELTS (Academic) 5 in 1 Actual Tests eBook combo” col_3_content=”IELTSMaterial.com”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”2″ col_2_content=”IELTS (General) 5 in 1 Actual Tests eBook combo” col_3_content=”IELTSMaterial.com”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”3″ col_2_content=”The Official Cambridge Guide to IELTS” col_3_content=”Cambridge”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”4″ col_2_content=”Cambridge IELTS 10 – 11 – 12 – 13″ col_3_content=”Cambridge”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”5″ col_2_content=”English Collocations in Use” col_3_content=”Felicity O’Dell, Michael McCarthy”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”6″ col_2_content=”English Vocabulary in Use” col_3_content=”Felicity O’Dell, Michael McCarthy”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”7″ col_2_content=”New Insight into IELTS” col_3_content=”Cambridge”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”8″ col_2_content=”Barron’s IELTS Practice Exams” col_3_content=”Dr Lin Lougheed”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”9″ col_2_content=”Official IELTS Practice Materials Volume 1 & 2″ col_3_content=”Cambridge”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”10″ col_2_content=”Cambridge Vocabulary for IELTS” col_3_content=”Pauline Cullen”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”11″ col_2_content=”Cambridge Grammar for IELTS” col_3_content=”Diana Hopkins”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”12″ col_2_content=”IELTS Advantage Series” col_3_content=”Richard Brown, Lewis Richards”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”13″ col_2_content=”Improve your IELTS Skills Series” col_3_content=”Sam Mccarter”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”14″ col_2_content=”Cambridge IELTS Trainer with Answers” col_3_content=”Louise Hashemi, Barbara Thomas”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”15″ col_2_content=”English Grammar in Use” col_3_content=”Raymond Murphy”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”16″ col_2_content=”Target Band 7: IELTS Academic Module – How to Maximize Your Score” col_3_content=”Simone Braverman”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”17″ col_2_content=”Simone Braverman’s Target Band 7″ col_3_content=”Simone Braverman”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”18″ col_2_content=”Mometrix IELTS Book for General Training and Academic 2021 – 2022″ col_3_content=”Mometrix test preparation”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”19″ col_2_content=”Focus on IELTS Foundation: Foundation Coursebook” col_3_content=”Sue O’connell”][nectar_horizontal_list_item columns=”3″ column_layout_using_3_columns=”small_first” col_1_text_align=”left” col_2_text_align=”left” col_3_text_align=”left” col_1_text_element=”p” col_2_text_element=”p” col_3_text_element=”p” font_family=”p” hover_effect=”none” icon_family=”none” icon_size=”regular” col_1_content=”20″ col_2_content=”Ace The IELTS: IELTS General- How To Maximize Your Score” col_3_content=”Simone Braverman”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

1. Combo sách eBook IELTS (Academic) 5 in 1 Actual Tests

IELTS (Academic) 5 in 1 Actual Tests eBook comboĐây là một trong những combo eBook phổ biến cho IELTS học thuật. Bộ 5 cuốn sách trên bao gồm đầy đủ các phần theo cấu trúc bài thi IELTS học thuật bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, đặc biệt bộ sách còn bao gồm những câu hỏi trong đề thi IELTS mới nhất (1/2022-4/2022).

Combo sách gồm 41 bài Nghe, 35 bài Đọc, 110 bài Đọc part 1, 92 câu hỏi part 2/3 và 84 câu hỏi phần Viết task 2 cùng 100 câu hỏi phần Viết task 1. Tất cả đáp án trong cuốn sách đều được soạn bởi những chuyên gia IELTS hàng đầu. Bộ sách thích hợp cho những ai có ý định tự luyện thi IELTS ở nhà và thích hợp cho việc làm giáo trình trên lớp học.

2. Combo sách eBook IELTS (General) 5 in 1 Actual Tests

IELTS (General) 5 in 1 Actual Tests eBook combo_sách luyện thi ieltsBộ 5 cuốn sách eBook bao gồm những câu hỏi được cập nhật mới nhất (1/2002-4/2022) theo các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết theo cấu trúc bài thi IELTS tổng quát. Combo sách gồm 41 bài Nghe, 20 bài Đọc kèm đáp án được soạn bởi những chuyên gia IELTS hàng đầu.

Bên cạnh đó, bài Nói của cuốn sách sẽ bao gồm 110 câu hỏi part 1 và 92 câu hỏi part 2 và 3. Bài Viết sẽ có 84 câu hỏi task 2 và 27 bức thư cho task 1. Bộ sách là lựa chọn lý tưởng cho ai muốn luyện thi IELTS tại nhà hoặc sử dụng như một giáo trình trên lớp học.

3. The Official Cambridge Guide to IELTS

The Official Cambridge Guide to IELTS_sách luyện thi ielst“The Official Cambridge Guide to IELTS” là cuốn sách hướng dẫn về IELTS chính thức của Cambridge – đơn vị tổ chức bài thi IELTS. Bộ hướng dẫn sẽ bao gồm tất cả 4 phần của một bài thi IELTS (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và cung cấp cho bạn chỉ dẫn chi tiết theo từng bước một, những mẹo làm bài thi IELTS và tập trung vào phát triển kĩ năng làm bài cũng như chiến lược làm bài kiểm tra để tối đa hoá điểm số của bạn.

Không chỉ vậy, cuốn sách còn có 10 bài kiểm tra chuẩn cấu trúc cho IELTS học thuật và IELTS tổng quát.  Nếu bạn muốn chuẩn bị cho bài thi IELTS một cách kỹ lưỡng, hãy chọn “The Official Cambridge Guide to IELTS” để ôn luyện. Cuốn sách là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đặt mục tiêu band điểm 6.0 .

4. Cambridge IELTS 10 – 11 – 12 – 13

Cambridge IELTS 10 – 11 – 12 – 13_sách luyện thi ielst“Cambridge IELTS 13” là cuốn sách luyện thi IELTS mới nhất trong bộ sách Cambridge. Cuốn sách sẽ có 4 tờ giấy thi IELTS chuẩn từ Hội đồng khảo thí tiếng Anh đại học Cambridge, với những chi tiết giống hệt giấy thi thật. Đáp án đi kèm trong sách sẽ giúp người học làm quen với bài thi IELTS và giúp người học dễ dàng hơn trong việc luyện tập các kĩ thuật làm bài bằng các bài kiểm tra chuẩn cấu trúc của Cambridge.

“Cambridge IELTS 12” được xuất bản vào tháng 5/2017. Cuốn sách bao gồm 4 bài kiểm tra chuẩn cấu trúc cho cả bài thi Học thuật và Tổng quát. Bất cứ ai đang có ý định thi IELTS cũng nên mua cuốn sách này để làm quen với bài thi IELTS một cách nhanh nhất.

“Cambridge IELTS 11” gồm 4 bài kiểm tra IELTS Học thuật và Tổng quát. Cuốn sách có cả câu trả lời, bài viết mẫu và đáp án cho bài thi Viết. Giống như những cuốn sách Cambridge khác, cuốn sách này phản ánh bài thi thực tế của IELTS và giúp bạn luyện tập với những bài kiểm tra giống bài thi thật nhất.

“Cambridge IELTS 10” giúp học sinh những cơ hội tuyệt vời để cọ xát với bài thi IELTS và luyện tập những kĩ năng làm bài dựa trên những bài thi sát với đề thi thật. Bộ sách đánh số của Cambridge luôn là lựa chọn hàng đầu vì cung cấp được những đánh giá khách quan về bài kiểm tra. Mỗi cuốn sách đều có 4 bài kiểm tra đầy đủ Nghe, Nói, Đọc, Viết cho cả bài thi Học thuật và Tổng quát.

>> Đọc thêm: 8 ứng dụng học tiếng Anh cho người mất gốc

5. English Collocations in Use

English Collocations in Use_sách luyện thi ieltsNếu muốn nói năng lưu loát như người bản xứ thì cuốn sách này là dành cho bạn. Cuốn sách sẽ giúp bạn cải thiện kĩ năng Nói và Viết tiếng Anh với 60 bài học gồm nhiều chủ đề, mỗi chủ đề sẽ dài 2 trang giấy bao gồm lý thuyết và thực hành với tổng cộng hơn 1500 cụm từ. Cuốn sách thực sự bổ ích cho những người mới tiếp cận với IELTS. Bạn không nên bỏ lỡ cuốn sách nếu mục tiêu của bạn là 6.5+

6. English Vocabulary in Use

English Vocabulary in UseChắc hẳn bạn đã từng nghe ít nhất một lần về bộ sách này. Đây là bộ sách tham khảo và luyện tập từ vựng bán chạy nhất từ trình độ sơ cấp đến nâng cao và là sự lựa chọn hoàn hảo cho người mới học IELTS muốn xây dựng vốn từ vựng của riêng mình. Một số điểm đáng chú ý của cuốn sách:

–   Từ vựng được giải thích và trình bày đi kèm với các hoạt động sáng tạo.

–   100 chủ đề, bao gồm 3000 từ vựng mới.

–   Cung cấp cho người học cơ hội củng cố và mở rộng vốn từ vựng hiện có.

Cuốn sách này phù hợp với những ai có mong muốn đạt được band 6.5 trở lên trong kỳ thi IELTS. 

7. New Insight into IELTS

New Insight into IELTS‘New Insight into IELTS’ cung cấp sự chuẩn bị và luyện tập toàn diện cho IELTS. Bằng cách làm các bài kiểm tra, xem xét chi tiết từng dạng bài, khoá học dần hình thành các kĩ năng, ngôn ngữ và kĩ thuật để làm bài thi mà học sinh cần để tiếp cận với bài thi IELTS một cách tự tin nhất. Cuốn sách bao gồm phần giới thiệu chi tiết bài thi và bộ đáp án đầy đủ giúp tạo nên một trong những cuốn sách IELTS tốt nhất để sử dụng trong lớp học hay phục vụ mục đích tự nghiên cứu.

Cuốn sách phù hợp cho những ai đang ở band 6 IELTS.

8. Barron’s IELTS Practice Exams

Barron’s IELTS Practice Exams_sách luyện thi ielstBarron’s là đơn vị đi đầu trong việc luyện thi và là lựa chọn số 1 của học sinh. Ấn bản mới nhất được cập nhật với hai đĩa CD, một bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được công nhận bởi các trường đại học hàng đầu, các cơ quan chính phủ tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Úc, New Zealand và Nam Phi.

9. Official IELTS Practice Materials Volume 1 & 2

Official IELTS Practice Materials Volume 1 & 2Cuốn sách này là nguồn tài liệu tham khảo toàn diện cho giáo viên với mục đích giúp người học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Được viết bởi các giám khảo Cambridge và những người có kinh nghiệm luyện thi IELTS lâu năm, bộ tài liệu này cho thí sinh biết cách đánh giá của mỗi bài thi và cung cấp những mẹo để làm bài.

“Official IELTS Practice Materials Volume 1 & 2”  cung cấp các bài kiểm tra Nghe, Nói, Đọc, Viết cùng với đáp án và nhận xét từ giám khảo.

10. Cambridge Vocabulary for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTSBản nâng cao của cuốn ‘Cambridge Vocabulary for IELTS’ bao gồm vốn từ vựng cần thiết cho những học sinh đang hướng tới band 6.5 trở lên trong bài thi IELTS và cung cấp các bài thi thực hành. “Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced’ tập trung vào việc hướng dẫn thí sinh đạt 6.5 trở lên bằng các chiến lược xây dựng vốn từ vựng cần thiết ở trình độ nâng cao. Nó bao gồm các mẹo hữu ích về cách tiếp cận các dạng bài trong kỳ thi IELTS và các kĩ năng yêu cầu trình độ cao như paraphrase.

>> Xem thêm: Kỳ thi IELTS và kỳ thi tiếng Anh Cambridge có gì khác nhau?

11. Cambridge Grammar for IELTS

Cambridge Grammar for IELTSĐây là một trong những sách ngữ pháp tốt nhất cho việc luyện thi IELTS. “Cambridge Grammar for IELTS” bao quát được toàn bộ kiến thức ngữ pháp cần thiết phục vụ cho bài thi IELTS và cũng giúp phát triển kỹ năng nghe của bạn.

Sách bao gồm nhiều bài luyện tập kĩ năng đọc, viết và nghe IELTS ở cả mô hình học thuật và tổng quát, đồng thời chứa nhiều giải thích, chú giải ngữ pháp hữu ích.

12. IELTS Advantage Series

IELTS Advantage Series1. IELTS Advantage: Writing Skills

“IELTS Advantage: Writing Skills” được viết bởi tác giả Richard Brown và Lewis Richards. Đây là một bộ tài liệu chuyên sâu được thiết kế cho những người học IELTS có mục tiêu điểm từ 7.0 trở lên trong kỹ năng viết của bài thi IELTS học thuật.

Học viên được hướng dẫn từng bước thông qua các bài tập khác nhau trong mô-đun viết, sử dụng tài liệu được phát triển bởi các tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi cho hàng trăm thí sinh đạt được điểm IELTS cao. Đây là một trong những cuốn sách tốt nhất cho việc học cách viết luận.

2. IELTS Advantage: Reading Skills

Cuốn sách này phù hợp với những người học IELTS muốn đạt điểm từ 6.5 – 7.5 trở lên đối với kĩ năng đọc trong bài thi IELTS học thuật. Cuốn sách giúp bạn chuẩn bị kĩ lưỡng cho bài thi IELTS, tập trung vào mảng từ vựng và cách diễn đạt.

Các học viên sẽ được học một loạt các chiến lược để đọc hiệu quả và hiểu văn bản dễ dàng hơn, chẳng hạn như kỹ thuật đọc lướt, quét và đọc nhanh, nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong bài đọc.

3. IELTS Advantage: Listening & Speaking Skills

“IELTS Advantage: Listening & Speaking Skills” là một bộ tài liệu chuyên sâu dành cho các thí sinh mong muốn đạt điểm 6.5 trở lên trong phần thi nói và nghe. Học viên được hướng dẫn từng bước qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình luyện kỹ năng nghe và nói, sử dụng  tài liệu bao gồm các chủ đề phổ biến, có nhiều khả năng xuất hiện trong đề thi.

13. Improve your IELTS Skills Series

Improve your IELTS Skills Series_sách luyện thi tiếng Anh1. Improve your IELTS Skills – Reading

Improve your IELTS Skills” dành cho các học sinh đặt mục tiêu điểm từ 4,5 đến 7,5. Bộ sách có ba lộ trình luyện thi: đọc hiểu học thuật, viết học thuật, và nghe nói. Các khóa học này cải thiện ngôn ngữ và kỹ năng làm bài thi, giúp học sinh đạt được điểm IELTS cao hơn.

Ba cuốn trong bộ sách này có thể được sử dụng cùng nhau như một lộ trình hoàn chỉnh hoặc để tập trung vào một kỹ năng cụ thể. Bộ sách cũng có thể được sử dụng riêng để bổ trợ cho các sách luyện thi khác.

2. Improve your IELTS Skills – Writing

Cuốn sách này nhấn mạnh tầm quan trọng của cấu trúc câu, từ vựng và kĩ năng tư duy ý tưởng qua một loạt các bài luyện tập. Đây là bộ tài liệu mà tất cả các thí sinh thi IELTS đều cần phải có. Học một mình hay học với giáo viên, ‘Improve your IELTS Skills’ chắc chắn sẽ là phương pháp rèn luyện tốt nhất cho bạn.

3. Improve your IELTS Skills – Listening & Speaking

Đây là một lộ trình luyện thi hoàn chỉnh cho phần nghe và nói của bài thi IELTS. Thông qua thực hành có mục tiêu, sách giúp phát triển các kỹ năng và ngôn ngữ để giúp bạn đạt được điểm cao hơn trong hai kĩ năng này.

14. Cambridge IELTS Trainer with Answers

Cambridge IELTS Trainer with Answers“IELTS Trainer” của Cambridge English bao gồm sáu bài thi thử hoàn chỉnh với hướng dẫn chi tiết của chuyên gia và các mẹo làm bài sao cho đạt kết quả cao nhất. Hai bài kiểm tra đầu tiên có hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách giải quyết từng bài. Các bài tập bổ trợ tập trung vào phần mà đa số học viên cần luyện tập nhiều nhất.

15. English Grammar in Use

English Grammar in Use“English Grammar in Use Four Edition” là sách tự học ngữ pháp cho người học tiếng Anh bán chạy nhất thế giới của tác giả Raymond Murphy, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge.

Đây là một cuốn sách tham khảo và tự học dành cho người có trình độ tiếng Anh từ trung cấp đến cao cấp. Sách gồm 136 trang, bao gồm tất cả các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh với vô số bài tập thực hành bổ sung để củng cố kiến thức.

16. Target Band 7: IELTS Academic Module – How to Maximise Your Score

Target Band 7 IELTS Academic Module – How to Maximize Your Score_sách luyện thi ieltsĐây là một cuốn sách tự luyện xuất sắc cho việc luyện thi IELTS cấp tốc, được biên soạn nhằm giúp học sinh đạt được điểm tốt nhất. Tất cả các mẹo, kỹ năng, chiến lược và lời khuyên đều tập trung vào việc tối đa hóa điểm số của học sinh bằng cách tăng tốc độ và hiệu quả khi làm bài, tránh mắc những lỗi sai phổ biến.

17. Simone Braverman’s Target Band 7

Simone Bravermans Target Band 7Simone Braverman’s Target Band 7 là bộ tài liệu hướng dẫn đáng tin cậy cho việc luyện thi IELTS và được coi là một trong những cuốn sách IELTS hay nhất. Một trong những điểm hấp dẫn của cuốn sách này là các chiến lược đơn giản mà thí sinh có thể dễ dàng áp dụng trong bài thi IELTS tổng quát.

Cách tiếp cận của cuốn sách này giúp thí sinh hoàn thành chương trình luyện thi IELTS trong thời gian ngắn hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng nội dung.

18. Mometrix IELTS Book for General Training and Academic 2021 – 2022

Mometrix IELTS Book for General Training and Academic 2021 – 2022Với trọn bộ các bài kiểm tra, video hướng dẫn, chiến lược và kỹ thuật làm bài, Mometrix IELTS Book for General Training and Academic là tài liệu hướng dẫn ôn tập phổ biến dành cho các thí sinh muốn tự mình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Cuốn sách bao gồm tất cả các kĩ năng trong bài thi (nghe, nói, đọc, viết) và cũng cung cấp các video hướng dẫn cho các chủ đề khó của mỗi kĩ năng. Sách cũng cung cấp cho bạn các bài tập thực hành cùng đáp án để bạn hiểu rõ hơn về các phần trong bài thi.

19. Focus on IELTS Foundation: Foundation Coursebook

Focus on IELTS Foundation Foundation CoursebookFocus on IELTS Foundation cung cấp kiến ​​thức cơ bản cho người đọc giúp xây dựng kỹ năng tiếng Anh cho kỳ thi IELTS. Với một số bài tập và câu hỏi thực hành, cuốn sách này có thể giúp thí sinh tăng cường đáng kể việc ôn tập cho IELTS.

Sách cũng chứa một ngân hàng từ vựng nhằm cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh để bạn có thể đạt điểm cao trong bài thi IELTS tổng quát và các kỳ thi tiếng Anh khác.

20. Ace The IELTS: IELTS General – How To Maximize Your Score – Simone Braverman

Ace The IELTS IELTS General - How To Maximize Your Score - Simone BravermanMột ấn phẩm khác của Simone Braverman, Ace the IELTS là cuốn sách lý tưởng cho các thí sinh của kỳ thi IELTS tổng quát. Cuốn sách này cung cấp cho bạn một phác thảo toàn diện về hình thức của bài thi, các dạng câu hỏi khác nhau có trong bài kiểm tra và các thông tin quan trọng khác mà thí sinh cần lưu ý.

Cuốn sách thứ hai của Braveman được biết đến là thực tế, đơn giản và để hiểu. Sách cũng cung cấp cho bạn các câu hỏi mẫu và bài thực hành cho từng phần nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, sách còn cung cấp các kiến thức ngữ pháp sử dụng trong bài thi để nâng cao chất lượng câu trả lời của thí sinh, từ đó đạt được band điểm cao nhất.

Những cuốn sách IELTS này sẽ giúp ích như thế nào trong quá trình chuẩn bị của bạn?

Một trong những điều quan trọng nhất trong quá trình luyện thi IELTS là đảm bảo rằng tài liệu học tập mà bạn đang sử dụng là đáng tin cậy và có uy tín. Có rất nhiều nguồn tài liệu IELTS học thuật khác nhau, do đó, điều quan trọng là phải chọn lọc được những nguồn tốt nhất.

Các cuốn sách luyện thi IELTS được đề cập trong bài viết này được xuất bản bởi các nhà xuất bản hoặc tác giả nổi tiếng, những người có kinh nghiệm cá nhân và có chuyên môn trong việc luyện thi. Vì vậy, chắc chắn rằng mỗi cuốn sách trên sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng và giúp bạn chuẩn bị tốt nhất để đạt được kết quả tối ưu trong bài thi của mình.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Line_web_sworld

Bạn muốn học tập và phát triển tiếng Anh của bản thân mình trong năm 2022 này? Hãy liên hệ ngay đến Sworld Việt Nam để nhận những ưu đãi học thử, tài liệu học tiếng Anh miễn phí và nhiều những điều giúp đỡ bạn học tốt tiếng Anh ngay hôm nay![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Chat với chúng tôi