Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

“Be very afraid” – by Ngô Châu Anh

Bài tập đầu tiên cho các bạn nhỏ tham gia khóa “Creative Writing Course” chính là viết một bài thơ ngắn do chính mình sáng tác. Các tác phẩm sẽ được cô Susmita Bhattacharya đọc và giúp các bạn chỉnh sửa câu, từ cho hay và phù hợp hơn. Dưới đây là bài thơ “Be very afraid” của bạn Ngô Châu Anh 09 tuổi

Be very afraid_Ngô Châu Anh
Be very afraid_Ngô Châu Anh

 

Be very afraid of the fork spider

After breakfast,if you don’t clean your fork

It will bite you in the very first touch.

Be very afraid of the creepy doll on your bed

Once you are asleep, she will creep outside

to call her friends and whisper in your ears

Togive you nightmares.

Be very afraid of the dining table beetle

In the middle of the night,you will hear

A loud crawling noise in the dining room

You can’t sleep, when you go out to check

it will crawl slowly and almost bite you.

Be very afraid of the ceiling fan ghost

It is just pretending to keep you cool

Wait until they move to your side

Slightly annoy you too many times and makes you cry

In the middle of the night.

Be very afraid of the monster hair comb

 Which is had a lot of teeth

Wait until you brush your hair

It will nibble your hair greedily.

Don’t be brave,be very afraid.

– Ngô Châu Anh –

—————————————————-
Sworld Việt Nam – Tổ chức phát triển kĩ năng và tiếng Anh thông qua hoạt động trải nghiệm
  • Địa chỉ: Tầng 9, Diamond Flower Tower, Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
  • HOTLINE: 0984.349.171
  • Email: halo@sworld.com.vn
  • Website: sworld.com.vn
  • Fanpage: Sworld Việt Nam

Trả lời

Chat với chúng tôi