Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là gì? Chúng có gì khác so với các động từ thông thường như play, walk hay swim? 

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là một loại động từ phụ, đi trước động từ chính và giúp thể hiện một chức năng như cho phép, xác suất, khả năng và nghĩa vụ. 

Động từ khuyết thiếu có thể gây khó khăn với một số người khi bắt đầu học tiếng Anh, nhưng đừng lo, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 4 dạng động từ khuyết thiếu đi kèm với ví dụ và video thú vị để các bạn có thể luyện tập. 

Đâu là động từ khuyết thiếu? 

Hãy cùng xem những ví dụ phổ biến nhất về động từ khuyết thiếu: 

Những ví dụ khác được sử dụng ít hơn bao gồm: ought to, dare to, need not hoặc had better. 

Với động từ khuyết thiếu, ta sử dụng cấu trúc: modal verb + infinitive (without to) 

Động từ khuyết thiếu suy đoán ( Modals of deduction ) 

 Các động từ khuyết thiếu suy đoán, còn được gọi là các động từ khuyết thiếu kết luận, được sử dụng để thể hiện mức độ chắc chắn của chúng ta về một điều gì đó. 

>> Must nhấn mạnh sự chắc chắn tuyệt đối hoặc đưa ra suy luận của bản thân

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Might, may hoặc could dùng để dự đoán hoặc diễn đạt khả năng có thể xảy ra của một sự việc:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

>> Might not hoặc may not được sử dụng trong câu phủ định:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Can’t dùng để phủ định khả năng xảy ra của sự việc:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

Hoạt động 1 

Tìm hiểu thêm về Modals of deduction trong video của Learn English with Cambridge:

Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng (Modals of ability) 

Động từ khuyết thiếu chỉ khả năng được dùng để diễn tả khả năng hoặc kĩ năng nhất định của sự vật. 

>> Can được dùng để diễn đạt khả năng xảy ra của người, vật trong hiện tại và tương lai: 

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu_6

>> Cannot/can’t dùng để diễn đạt ai đó không có khả năng làm gì trong hiện tại và tương lai: 

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

>> Could dùng để diễn đạt khả năng xảy ra của người, sự vật trong quá khứ: 

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

>> Could not/Couldn’t dùng để diễn đạt ai đó không có khả năng làm gì trong quá khứ:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

Đối với tất cả các thì, can/can’t/could/couldn’t có thể sử dụng để thay thế cho be able to/ not be able to:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

Hoạt động 2

Tìm hiểu thêm về động từ khuyết thiếu chỉ khả năng trong video của mmmEnglish: 

Động từ khuyết thiếu diễn đạt sự cho phép, yêu cầu và đề nghị (Modals of permission, requests and offers)

Dạng động từ khuyết thiếu này dùng để hỏi khi bạn nhờ ai đó làm gì, hoặc yêu cầu sự giúp đỡ hoặc trợ giúp. 

>> Can được dùng để yêu cầu sự cho phép, hoặc lời đề nghị, yêu cầu:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Couldmay được dùng thông dụng hơn khi dùng để yêu cầu sự cho phép:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Could dùng để xin phép hoặc yêu cầu một cách lịch sự:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Mayshall dùng để yêu cầu sự giúp đỡ một cách lịch sự:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

Hoạt động 3 

Tìm hiểu thêm về động từ khuyết thiếu diễn đạt sự cho phép, yêu cầu và đề nghị ở video của Anglopod: 

Động từ khuyết thiếu chỉ lời khuyên và sự cấm đoán (Modals of obligation, advice and prohibition)

Chúng ta sử dụng loại động từ này khi diễn đạt sự cần thiết của sự vật hoặc khi đưa ra lời khuyên, lời gợi ý. 

>> Have to dùng để diễn tả sự cần thiết của việc làm gì đó, nhưng do tác động bên ngoài nên mới làm:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Must dùng để diễn tả sự cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai, do chủ ý của người nói:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

* Lưu ý – Must chỉ có thể được sử dụng cho hiện tại hoặc tương lai, tất cả các thì khác sử dụng have to

>> Have tomust đều được sử dụng khi muốn nhấn mạnh một lời khuyên:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Don’t have to dùng để diễn tả sự không cần thiết: 

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu 

>> Must not / mustn’t, cannot / can’t hoặc be not allowed to dùng để diễn đạt sự cấm đoán:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

>> Shouldshould not / shouldn’t được dùng để đưa ra lời khuyên hoặc lời gợi ý:

4 dạng khác nhau của động từ khuyết thiếu

Hoạt động 4 

Vẫn còn bối rối khi sử dụng must và have to, hãy xem video dưới đây của Amigos Ingleses: 

>> Xem thêm: 8 ứng dụng học tiếng Anh cho người mất gốc

– Trọng Đức dịch –

Line_web_sworld

Từ mới

Tìm những từ sau trong bài viết, viết ra những từ mới mà bạn chưa biết và đặt câu với chúng ngay dưới phần bình luận.

not quite (adv): không hoàn toàn 

auxiliary verb (n): trợ động từ 

tricky (adj): khó khăn 

slightly (adv): một chút 

assistance (n): sự trợ giúp 

advice (n): lời khuyên 

confused (adj): bối rối 

rundown (n): mô tả nhanh 

——————————

Key

adj = tính từ

n = danh từ

v = động từ

pv = phrasal verb

Line_web_sworld

Bạn muốn học tập và phát triển tiếng Anh của bản thân mình trong năm 2022 này? Hãy liên hệ ngay đến Sworld Việt Nam để nhận những ưu đãi học thử, tài liệu học tiếng Anh miễn phí và nhiều những điều giúp đỡ bạn học tốt tiếng Anh ngay hôm nay!!

Trả lời

Chat với chúng tôi