NGUYỄN QUANG VINH

Founder Sworld – điều phối viên các chương trình

Kinh nghiệm 4 năm tổ chức các chương trình phát triển thanh thiếu niên.
Tham gia chương trình trao đổi phát triển thanh thiếu niên theo hình thức giáo dục phi chính quy tại Ba Lan 6 tháng.
Đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam tham gia chương trình diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương 2016 tại Trung Quốc tổ chức bởi Unesco.
50
DỰ ÁN

Đã thực hiện

Giúp hàng nghìn thanh thiếu niên nâng cao trình độ Tiếng Anh và  phát triển kỹ năng bản thân.

ĐIỀU PHỐI VIÊN QUỐC TẾ

Điều phối viên Quốc Tế có kinh nghiệm hoạt động xã hội và phát triển kĩ năng thanh thiếu niên.
Điều phối được lựa chọn kĩ và chất lượng từ tổ chức đối tác
Điều phối Quốc Tế có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động cùng các bạn thanh thiếu niên